Az interjúk tapasztalatai II

Az interjúk tapasztalatai II

Az interjúzás során voltak könnyebb és nehezebben megválaszolható kérdések is. A nehezebbek közé tartozott az a kérdés, hogy “Mit gondol, azonosíthatók-e olyan tényezők, amelyek befolyásolják egy ifjúsági közösségi kezdeményezés sikerességét?”

Ehhez a kérdéshez nem definiáltuk, hogy mit értünk siker alatt, mert egyrészt nem szerettük volna befolyásolni a válaszadókat egy előre megkötött értelmezéssel, így szabadon gondolkodhattak a kérdésről, és ennek megfelelően számos választ kaptunk, amelyből megismerhettük az adott szakemberek gondolatait a sikerről. Másrészt a siker adott kontextusban értelmezhető, amikor ennyire heterogén a megkérdezettek köre. Megközelítőleg a megszólított szakemberek fele adott választ erre a kérdésre, és kevésbé lehetett a válaszokat csoportosítani. Az elhangzottakról az is elmondható, hogy többségében inkább arra a kérdésre adtak választ, hogy mit tartanak sikernek, mi számít sikernek az adott ifjúsági közösségben, emellett volt, aki megfogalmazott konkrét sikerkritériumokat. Az interjúalanyok többsége azzal kezdte a válaszadást, hogy elmondta, mennyire nehéz ez a kérdés.