Az interjúk tapasztalatai III

Az interjúk tapasztalatai III

Sokan kíváncsiak lehetnek arra, hogy a következő kérdésre milyen válaszok születtek. Mit gondol, az infokommunikációs eszközök mennyiben gátolják vagy segítik az ifjúsági közösségek kialakulását, működését, fennmaradását?

A válaszadók közül mindössze egy interjúalany vélte úgy, hogy az infokommunikációs eszközök használata egyértelműen káros a közösségre nézve. A túlnyomó többség árnyaltabbnak látja a képet és a negatív hatások mellett az internethasználat, a közösségi média pozitív oldalát is érzékelik. Az egyik interjúalanyunk úgy fogalmaz, hogy „a 21. században ez egy olyan elem, ami feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a fiatalok számára érdekessé, vonzóvá váljon az a tevékenység, amit kínálunk. Ez nyitja ki a teret, a kapukat számukra és beemeli őket egy olyan térbe, ahol a földrajzi távolságok kevésbé fontosak, mert minden elérhető ezen keresztül.” Az idősebb korosztályt képező interjúalanyok részéről érzékelhető egyfajta bizonytalanság a témakört illetően, sokan vélik úgy, hogy a digitális világ adta lehetőségekkel élni kellene, hiszen a fiatalok csak ezen az úton szólíthatók meg, érhetők el, de amellett, hogy ez sok energiát igényel, valójában bizonytalanok azzal kapcsolatban, hogy ezt hogyan tegyék.