Az interjúk tapasztalatai IV

Az interjúk tapasztalatai IV

Az interjúk készítése során rákérdeztünk arra is, hogy mit látnak a fiatalok legnagyobb problémájának. Az interjúalanyok sokféle választ adtak erre a kérdésre, de mégis körülírható néhány témakör, ami köré a válaszok szerveződtek. Ezek közül talán a céltalanságot, kilátástalanságot, az elveszettséget, a perspektíva hiányát említették a legtöbben. Azok az interjúalanyok, akik kisebb településeken tevékenykednek, a kilátástalanság okaként egyértelműen az anyagi nehézségeket, a lakhatás nehézségeit, a munkahelyek hiányát nevezik meg. A családok jelentős része anyagi gondokkal küzd, a fiatalok továbbtanulása, egy komolyabb háztartási gép vagy autócsere, vagy a lakás renoválása sokak számára felvállalhatatlan dolog. Ennek egyik következménye az a jelenség, hogy nagyon nehéz a fiatalokat a kistelepüléseken helyben tartani, a falvak el vannak néptelenedve, az áltagéletkor magas, a fiatalokat pedig elszívja valamelyik közeli nagyváros.