Az interjúk tapasztalatai V

Az interjúk tapasztalatai V

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a működés, illetve fennmaradás szempontjából azok a szervezetek életképesebbek-e, amelyek alulról szerveződnek, vagy azok, amik felülről jönnek létre.

A válaszadók elsöprő többsége gondolta úgy, hogy a közösség szemében sokkal hitelesebb, a szervezet szempontjából pedig sokkal fenntarthatóbb, ha a közösség alulról szerveződik, és saját igényei, ötletei mentén alakítja működését. Az persze, hogy a szervezet milyen keretek között működik, árnyalta a válaszadást, az alulról jövő kezdeményezésekkel szimpatizálók között is voltak, akik valamilyen hibrid eljárást véltek sikeresebbnek. Természetesen voltak, akik inkább a felülről szerveződést gondolták biztosabbnak. Az ő esetükben leginkább a szervezet keretei, illetve a megszólított célcsoport hatottak a megkérdezett szakértők véleményére, elsősorban erősen hierarchizált csoportok esetében, vagy olyan célcsoporttal való munka kapcsán merült fel a felülről szerveződés sikere, ahol a célcsoport nehezen aktiválható volt.