Bölcs Bagoly Tanoda

Bölcs Bagoly Tanoda

2019-12-20T11:33:48+00:00 2016|Projektek|

Széchenyi 2020 - Kedvezményezetti infóblokkA Frekvencia Egyesület tanoda működtetésére nyert el pályázati forrást 2016. évben. A tanoda az Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézetében előzetesen fogvatartott és javítóintézeti nevelt 15 és 18 év közötti fiataloknak segít iskolai tanulmányaik végzésében, 27 hónapon keresztül. A fiatalok között a hatodik osztályosoktól a tizedik osztályos tanulókig 30 fő vesz részt a fejlesztő foglalkozásokon.

Kedvezményezett neve: Frekvencia Egyesület
A projekt címe: Bölcs Bagoly Tanoda
A szerződött támogatás összege: 28.500.000 Ft
A támogatás mértéke: 100%

A projekt célja az iskola megszerettetése, a tanulás iránti motiváció felébresztése, a meglévő hátrányok mérséklése, a reszocializáció. Fontos a tanult tudás előhívása, mélyítése, új ismeretek átadása, készségek, képességek fejlesztése.

A fiatalok ennek érdekében különböző területeken kompetenciafejlesztésben vesznek részt. Emellett tanulástechnikai, pályaorientációs foglalkozásokon kapnak támogatást a jövőjük tudatos megtervezéséhez. A tanodába járó fiatalok részt vehetnek különböző szabadidős tevékenységeken, klub foglalkozásokon, mint például táblajáték, háztartási ismeretek, tudatos életpálya építés, egészséges életmódra nevelés. Nyáron tematikus táborokban vesznek részt a fiatalok, valamint helyi és vidéki kirándulásokat is szervezünk számukra.

A tanoda szerepet vállal az iskolai lemorzsolódás mérséklésében, a tanulók problémáinak komplex (tanulmányi, szociális, kulturális és lelki segítség) kezelésében, bevonva a családot és a környező intézményeket, szervezeteket, más tanodákat.

A projekt 2016. október 1 – 2018. december 31. között valósul meg.
A projekt azonosító száma: EFOP-3.3.1-15-2015-00389