Dél – dunántúli disszemináció – Pécs

Dél – dunántúli disszemináció – Pécs

A dél-dunántúli régióban Pécsett került sor 2019. szeptember 20-án a kutatási eredmények disszeminációjára. A programot megelőzően a résztvevőket egy közös ebédre invitáltuk, majd sor került a projekt bemutatására, majd a kutatás részleteiről hangzott el egy összefoglaló. A kutatási részeredmények nyomán megfogalmazott javaslatok megvitatása zárta a programot. A rendezvényre meghívást kaptak a régióban működő civil ifjúsági szervezetek, illetve az Új Nemzedék Irodák megyei munkatársai is. A rendezvény interaktív részében a résztvevőkkel folytatott beszélgetés nagyon eredményes volt, lehetőség volt az összegyűjtött javaslatok körét is tovább bővíteni, illetve megvitatni a kutatási eredményeket, mennyire áll összhangban saját tapasztalataikkal. A résztvevő civil szervezetek képviselőivel a kötetlen beszélgetés során a projekt eredményein túlmutató párbeszéd is kialakult, amelynek során tapasztalatcserére is sor került.