EFOP – 5.2.2 – 17 – 2017 – 00040 – Együtt tanulunk – közösen fejlődünk

EFOP – 5.2.2 – 17 – 2017 – 00040 – Együtt tanulunk – közösen fejlődünk

2020-08-01T14:14:14+00:00 2017|Projektek|

Széchenyi 2020 - Kedvezményezetti infóblokkAz „Együtt tanulunk – közösen fejlődünk” projekt célja az ifjúsági szervezetek közösségre gyakorolt hatásainak vizsgálata, illetve a közösségszervező metódusaik megismerése. Ezekhez mind hazai, mind nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok gyűjtése kapcsolódik, melyet kiegészít egy 100-100 hazai és romániai, ifjúsági szervezetekben érintett szakembert elérő kutatás is. Az eredmények hazai adaptációjához szakpolitikai javaslatok kerülnek megfogalmazásra, az összegyűjtött jó gyakorlatokból pedig egy hazai, illetve egy szlovákiai és egy romániai jó gyakorlatok gyűjtemény is elkészül majd.

A projekt elsődleges célcsoportját a civil, állami, önkormányzati vagy egyházi jogi személyiséggel rendelkező, humán szolgáltatásokat nyújtó szervezetekben dolgozó szakemberek alkotják.

A projekt 2017. november 1. és 2019. október 31. között 100%-os támogatás mellett, 50 000 000 Ft felhasználásával, az Európai Unió támogatásával, a Széchenyi 2020 keretében valósul meg.

2019. 10.31

Gondolatok a szakpolitikai ajánlásokhoz III

2019.10.31.|

A javaslatokhoz megfogalmazott észrevételek egy része kifejezetten az ifjúsági szakemberekkel kapcsolatos volt. Megjelent több válaszadónál is az a gondolat, hogy nagyon fontos lenne az ifjúsági szakemberek folyamatos szakmai fejlesztése - tréning módszerekkel, rövid távú, gyakorlatorientált képzésekkel -, a működő jógyakorlatok széles körben való megismertetése. A másik hangsúlyos gondolat az volt, [...]

2019. 10.31

Gondolatok a szakpolitikai ajánlásokhoz II

2019.10.31.|

A fiatalokra vonatkozó meglátásokat is mefogalmaztak az interjúalanyok. Az egyik ilyen fontos észrevétel volt, hogy jobban oda kellene figyelni arra, hogy mit mondanak a fiatalok, a cselekvésekbe be kellene építeni az ő javaslataikat, mert sokszor erre nem kerül sor. Érdemes lenne minél több közösségi élménybe bevonni őket, a bevonáshoz pedig [...]

2019. 10.31

Gondolatok a szakpolitikai ajánlásokhoz I

2019.10.31.|

Az interjúk készítése során az utolsó kérdés arra vonatkozott, hogy lenne-e az interjúalanynak ,olyan konstruktív javaslata, amelyet szívesen kommunikálna a szakpolitika képviselői felé. A megfogalmazott gondolatok, javaslatok egy része azoknak a körülményeknek a változtatására vonatkozott, amelyek fontosak az ifjúsági közösségek létrejöttének, fenntartásának támogatásához. Ilyen tényező például a hely kérdése, mert [...]

2019. 10.30

Az interjúk tapasztalatai V

2019.10.30.|

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a működés, illetve fennmaradás szempontjából azok a szervezetek életképesebbek-e, amelyek alulról szerveződnek, vagy azok, amik felülről jönnek létre. A válaszadók elsöprő többsége gondolta úgy, hogy a közösség szemében sokkal hitelesebb, a szervezet szempontjából pedig sokkal fenntarthatóbb, ha a közösség alulról szerveződik, és saját igényei, ötletei [...]

2019. 10.30

Az interjúk tapasztalatai IV

2019.10.30.|

Az interjúk készítése során rákérdeztünk arra is, hogy mit látnak a fiatalok legnagyobb problémájának. Az interjúalanyok sokféle választ adtak erre a kérdésre, de mégis körülírható néhány témakör, ami köré a válaszok szerveződtek. Ezek közül talán a céltalanságot, kilátástalanságot, az elveszettséget, a perspektíva hiányát említették a legtöbben. Azok az interjúalanyok, akik [...]

2019. 10.30

Az interjúk tapasztalatai III

2019.10.30.|

Sokan kíváncsiak lehetnek arra, hogy a következő kérdésre milyen válaszok születtek. Mit gondol, az infokommunikációs eszközök mennyiben gátolják vagy segítik az ifjúsági közösségek kialakulását, működését, fennmaradását? A válaszadók közül mindössze egy interjúalany vélte úgy, hogy az infokommunikációs eszközök használata egyértelműen káros a közösségre nézve. A túlnyomó többség árnyaltabbnak látja a [...]

2019. 10.30

Az interjúk tapasztalatai II

2019.10.30.|

Az interjúzás során voltak könnyebb és nehezebben megválaszolható kérdések is. A nehezebbek közé tartozott az a kérdés, hogy “Mit gondol, azonosíthatók-e olyan tényezők, amelyek befolyásolják egy ifjúsági közösségi kezdeményezés sikerességét?” Ehhez a kérdéshez nem definiáltuk, hogy mit értünk siker alatt, mert egyrészt nem szerettük volna befolyásolni a válaszadókat egy előre [...]

2019. 10.30

Az interjúk tapasztalatai I

2019.10.30.|

Fontos alapkérdés a kutatásban - és fontos kérdés mindazok számára, akik foglalkoznak, vagy szeretnének foglalkozni ifjúsági közösségekkel -, hogy melyek azok a tényezők, amelyek szerepet játszanak egy ifjúsági közösség létrehozásában, illetve melyek azok, amelyek a fennmaradást segítik. Sokszor nehéz szétválasztani a közösség alakulását és fennmaradását segítő tényezőket, így ezeket együttesen [...]

2019. 10.29

Fontos szempontok az interjúk készítésénél

2019.10.29.|

Fontosnak tartottuk, hogy három aspektusból is rálátást kapjunk az ifjúsággal, ifjúsági közösségekkel kapcsolatos kérdésekre, hogy a szakpolitika felé tett javaslatok a lehető legpontosabban kerüljenek megfogalmazásra. Ennek érdekében készült az előző bejegyzésben már említett háromféle kérdéssor, egy az ifjúsággal foglalkozó szakemberek számára, egy az ifjúságkutatóknak és egy a szakpolitika képviselőinek. A [...]

2019. 10.29

Hogyan készültek az interjúk?

2019.10.29.|

Az interjú alanyok kiválasztása hólabda módszerrel történt, illetve a szakpolitikai képviselő esetében a Család- és ifjúságügyért Felelős Államtitkárságon belül kerestük meg a kifejezetten az ifjúságot érintő kérdésekkel foglalkozó államtitkár-helyettest. Támpontot adtak korábbi országos ifjúságkutatási anyagok is, amelyekben fellelhetők voltak azok az ifjúsági aktív szervezetek, akiket mindenképpen meg szerettünk volna szólítani. [...]