Egy romániai jógyakorlat – Rovartanya (Szatmárnémeti)

Egy romániai jógyakorlat – Rovartanya (Szatmárnémeti)

A szatmárnémeti székhelyű E-Consult Egyesület elsősorban környezeti neveléssel, fenntarthatósággal kapcsolatos projekteket valósít meg. Rovartanya elnevezésű kezdeményezésük célcsoportját a a vidéki, mezőgazdasággal foglalkozó családok fiataljai adják, négy romániai megyében, Szatmárban, Szilágyban, Biharban és Máramarosban 40 településen is megvalósították már projektjüket, mintegy 1200 résztvevőt elérve.

A projekt célja az agrár-ökoszisztémák pusztulásának mérséklése, az élőhelyek megőrzése a beporzó- és ragadozó rovarfajok aktív védelmével és fenntartható módszerek népszerűsítésével. Önkéntesek és helyi pedagógusok segítségével minden településen, ahova rovartanyát helyeztek ki, legalább egy alkalommal foglalkozást tartanak a jövő gazdálkodóinak, döntéshozóinak. A multimédiás bemutatók mellett gyakorlati foglalkozásokat is tartanak, tematikus játékok és szabadtéri foglalkozások keretében ismerkedhetnek meg a résztvevők a rovarok jelentőségével, a rovartanyák környezeti és gazdasági hasznával és készítésének módjával.

A projekt tevékenységeit már meglévő ifjúsági közösségekben valósították meg, helyi iskolások, felekezeti csoportok is nagy lelkesedéssel vettek részt a foglalkozásokon. Az elméleti ismeretek átadása drámapedagógiai módszerekkel és kézműves foglalkozásokon keresztül valósul meg. A program hatása abban is mérhető, hogy a létrehozott rovartanyákat a közösségek a mai napig fenntartják, ellenőrzik egymás munkáját, saját területeiken is létrehoztak egy-egy ilyen, saját maguk által elkészített darázsgarázst. A projekt megvalósulását a Civil Támogatási Alap a Norvégia, Izland és Liechtenstein által támogatott EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 részeként támogatta.