Felelősen a társadalomért

Felelősen a társadalomért

2018-05-22T15:13:04+00:00 2012|Projektek|

A Frekvencia Egyesület több éve együttműködik a Civis Kurázsi Szociális Közhasznú Szövetkezettel, amely hátrányos helyzetű munkanélküliek számára teremtett tartósan munkalehetőséget. Az egyesület tagjai kezdeményezői voltak a szövetkezet létrehozásának és 2008 óta segítik annak működését, fejlődését. Mindez egyre inkább ráirányította az egyesület figyelmét a civil szervezetek szociális gazdaságban, illetve az úgynevezett társadalmi vállalkozások terén betöltött szerepére, ezért is lépett be tagként az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesületbe, illetve vette fel a kapcsolatot több olyan civil szervezettel, amelyek társadalmi vállalkozás keretében segítik a hátrányos helyzetű munkanélküli emberek munkaerőpiacra jutását.

A civil szervezetek által létrehozott társadalmi vállalkozásoknak kettős haszna van: az egyik, hogy a társadalmi vállalkozással társadalmi problémákra innovatív módon képesek megoldási alternatívákat nyújtani; a másik, hogy ezzel a civil szervezetek önmaguk is a fenntartható, több lábon álló finanszírozás irányába mozdulnak el, tehát sokkal kevésbé lesznek kiszolgáltatottak pénzügyileg azoknál a szervezeteknél, amelyek csak pályázati forrásokból illetve adományokból tartják fenn magukat.

A civil szervezetek által működtetett társadalmi vállalkozások elterjedése jelentősen javíthatja a fogyatékossággal élők, megváltozott munkaképességűek illetve a munkaerőpiacon egyéb okokból hátrányos helyzetben lévők foglalkoztatottságát, hiszen a társadalmi vállalkozások esetében nemcsak a bevételek maximalizálása a cél, hanem a hátrányos helyzetben lévők munkához juttatása illetve egyéb felmerülő társadalmi problémákra való reagálás is nagy jelentőséggel bír. A civil szervezetek ugyanakkor nagyon kevés ismerettel rendelkeznek ezen a területen, és sokan tartanak attól, hogy bármilyen vállalkozási tevékenységbe kezdjenek, mert úgy gondolják, hogy ezzel a civil szervezeti jellegüket veszítik el.

Jelen projekt célja volt, hogy az Észak-alföldi régióban működő civil szervezetek számára lehetőséget teremtsen a társadalmi vállalkozások megismerésére, és támogassa a civil szervezetek körében a társadalmi vállalkozások indításának tervét. Emellett megismertettük a civil szervezetek által létrehozott társadalmi vállalkozások főbb jellemzőit, illetve néhány pozitív példát, valamint igyekeztünk megteremteni annak lehetőségét, hogy a civil szervezetek egymástól tanulhassanak jó gyakorlatokat ezen a területen.

Mindezek megvalósulása érdekében a Frekvencia Egyesület műhelymunkát szervezett négy alkalommal az Észak-alföldi régióban működő civil szervezetek számára, ahol a szervezetek megismerkedhettek a társadalmi vállalkozásokkal, részletesen is. A műhelymunkák tematikája az alábbi volt:

  • A társadalmi vállalkozások létrehozását és működtetését érintő jogi szabályozás
  • Forrásteremtés, támogatások, pénzügyi akadályok és lehetőségek a társadalmi vállalkozásokban
  • A társadalmi vállalkozások szervezeti keretei, a humán erőforrás biztosítása
  • Társadalmi vállalkozások a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű emberek foglalkoztathatóságának növelése érdekében Magyarországon. A regionális együttműködés kereteinek kidolgozása.

Ezt követően a Frekvencia Egyesület egynapos konferenciát rendezett, ahol bemutatta a szélesebb civil közössé számára a társadalmi vállalkozások témakörében részben a műhelyeken kidolgozásra került szakmai anyagokat, részben meghívott előadókat kért fel a témában a civil szervezeteket érintő további lehetőségek bemutatására.

A konferencia programja az alábbiakban olvasható:

Társadalmi vállalkozások – jó gyakorlatok bemutatkozása

 

A projekt a Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi felelősségvállalás kollégium támogatásával valósult meg.