Gondolatok a szakpolitikai ajánlásokhoz III

Gondolatok a szakpolitikai ajánlásokhoz III

A javaslatokhoz megfogalmazott észrevételek egy része kifejezetten az ifjúsági szakemberekkel kapcsolatos volt. Megjelent több válaszadónál is az a gondolat, hogy nagyon fontos lenne az ifjúsági szakemberek folyamatos szakmai fejlesztése – tréning módszerekkel, rövid távú, gyakorlatorientált képzésekkel -, a működő jógyakorlatok széles körben való megismertetése. A másik hangsúlyos gondolat az volt, hogy fontos lenne az ifjúsági közösségfejlesztéshez, ha azok a szakemberek, akik valamilyen formában dolgoznak a fiatalokkal, kapjanak olyan ismereteket, használható technikákat, amelyek a közösségfejlesztésre vonatkoznak. megfontolásra ajánlották a megkérdezett ifjúsági szakemberek az ernyőszervezetek szerepének újragondolását is, lehetne növelni ezen szervezetek szakmai szerepét. Megemlítették még azt is, hogy javítani kellene a különböző, a fiatalok gondjait megoldani segítő szakemberek elérhetőségét. A részletes szakpolitikai ajánlásokat az érdeklődők hamarosan megtalálhatják honlapunkon.