Kérdőíves kutatás II

Kérdőíves kutatás II

A kérdőíves kutatásban szereplő ifjúsági kezdeményezések több, mint 70%-a napi vagy heti gyakorisággal működik. A működtető szervezet általában civil szervezet, ezen kívül a nonprofit gazdasági társasági forma jelent meg. Rákérdeztünk arra is, hogy a kezdeményezést működtető szervezet tagja-e valamilyen szakmai jellegű ifjúsági szervezetnek, ernyőszervezetnek, a válaszadók többsége erre a kérdésre nemmel válaszolt, az igennel válaszolók közül a lehetőség ellenére senki nem jelölte meg, hogy mely ifjúsági szakmai szervezetnek tagja. Szakmai tapasztalat szempontjából elmondható, hogy a legalább 6 év szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek aránya több, mint 70%, ebből a több, mint 10 év szakmai tapasztalattal bíróké több, mint 50%. A kevesebb, mint 3 év szakmai tapasztalattal rendelkezők aránya 11% volt.